video platform video management video solutions video player
 
Spelregler
1. Du startar från Tee hål nr 1 och tillsammans med dina spelkamrater går du i rask takt fram till greenen.

2. Där väntar en liten ”teebox” och ett hål. Alla i bollen får en gemensam minut på sig att läsa linjen. Därefter skall Spelare 1 göra sig redo för första putten.

3. För att de andra tre ej ska kunna läsa linjen för den putten, ska de samlas vid en ”Vänta här-skylt” vid sidan om greenen.

4. När Spelare 1 slagit sin putt skall han, eller hon, markera bollen och det blir Spelare 2’s tur att putta. Osv. Flaggan får sitta kvar i hålet vid allas förstaputt.

5. När samtliga slagit första putten fortsätter den som ligger längst från hålet osv tills alla hålat ut. Scoren förs som slag på scorekortet (antal puttar).

6. Därefter går fyrbollen vidare till nästa green. Om puttning pågår på denna, får du ej gå närmare än ca 50 meter.

7. Den med lägst antal puttar får honnören på nästa hål precis som vanligt.

8. Efter 18 hål summeras resultatet som vanligt, scorekorten signeras och lämnas in.

9. Vi räknar med att ”gångtiden” på en normal 18-hålsbana är 1 till 1½ timma och det betyder hygglig promenadtakt. Hur lång tid det tar för en fyrboll att treputta vet vi dock inte riktigt...

10. Om antalet spelare med lika resultat är större än 5 skall ”eliminering” ske på green 9 eller 18. Detta går till så att alla slår sin förstaputt och mätning sker. De fem, som är närmast hål, går vidare till traditionell shoot-out på green 9 och/eller 18 och en vinnare koras.Tävlingsbestämmelser för Swedish Putt Masters 2016
Deltagare Rätt att delta har herrar/damer/juniorer med officiellt Hcp och är aktiva medlemmar i golfklubb anslutna till SGF. Tävlingen är öppen för såväl amatörer som professionella spelare, PGA-medlemmar eller NA-spelare.

Klassindelning Startfältet delas upp i Dam- och Herrklass.

Anmälan Golfklubb ansvarar för sina representanter och anmälan skall vara oss tillhanda senast den 23 augusti 2016.

Startavgift 2015 300 kronor.

Spelform Scratch.

Antal hål Final, 18 hål.

Putter Endast en putter tillåten.

Starttider Meddelas på Min Golf.

Uteblivande från tävling Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start anmäls till spelarens hemmaklubb och startavgiften debiteras.

Lika resultat Avgörande vid lika resultat i finalen:
  1. Om antalet spelare med lika resultat är fler än 5 sker s k eliminering (läs Spelregler)
  2. Om antalet spelare med lika resultat är 5 eller färre avgörs tävlingen genom ”Shootout”
  3. Gäller även för att utse andra och tredje pristagare.

Resultatredovisning Finalens resultatlista presenteras på Min Golf samt på www.swedishputtmasters.se snarast efter genomförd tävling.